SSL certifikát

Zvyšujeme bezpečnosť našej stránky! 

Keďže nám na našich zákazníkoch záleží, snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu našich služieb, produktov a v neposlednom rade aj kvalitu našej webovej stránky. Kvalitná stránka je zároveň aj dobre zabezpečenou stránkou, ochrana osobných údajov musí byť na prvom mieste. Zakúpením a nainštalovaním bezpečnostného certifikátu SSL bude komunikácia medzi našou stránkou a návštevníkmi výrazne bezpečnejšia. SSL certifikát je šifrovaný kľúč, ktorý chráni dáta pred možným zneužitím tretími stranami. Táto funkcia zaisťuje, že medzi počítačom používateľa a serverom nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu či pozmeneniu prenášaných dát (napríklad prihlasovacie mená, heslá, a podobne). Veríme, že zvýšenie kvality komunikácie dopomôže k bezpečnej spolupráci.Podobná ochrana bezpečnosti je použitá pri rôznych platobných systémoch. Kontrola bezpečnej stránky je jednoduchá. Vo Vašom prehliadači máte našu stránku označenú bezpečnostným zámkom a namiesto http je uvedené https SSL link  SSL link  .Certifikovaná stránka si môže vyžadovať opätovné prihlásenie do programu GAVA designer u niektorých  u užívateľov.