Vážení odberatelia,


Oznamujeme Vám, že lamináciu Noce Sorrento 436 3042, ktorá bola určená na výrobu plastových dverných výplní, sme sa rozhodli z našej ponuky dostupných laminácií vyradiť. K rozhodnutiu sme dospeli na základe skutočnosti, že výrobca danú lamináciu vyrábať prestal, z dôvodu veľmi nízkeho dopytu. 
Avšak! Prichádzame aj s alternatívnym riešením pre Vás – HPL produkty, kde danú lamináciu budeme využívať naďalej a kde laminácia naďalej zostáva skladovou položkou. Objednávky laminácií Noce Sorrento Balsamico 436 3042 budeme od 01.06.2017 poskytovať teda už iba v HPL prevedení, tie budeme naďalej prijímať aj cez program GAVA designer. Plastovú lamináciu Noce Sorrento Balsamico už v GAVA designeri nenájdete.  
Nakoľko sme našu ponuku ukrátili o lamináciu, v krátkej dobre plánujeme ponuku opäť rozšíriť o ďalšie nové, zaujímavejšie, plastové laminácie.

 

Noce Sorrento 436 3042