AL + PS + AL
Názov:
XPS
Používa sa ako štandard ak zákazník neuvedie inak.

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,06 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,90 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,81 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,74 W/m2.K-1

Zloženie: AL 2mm - XPS - AL 2mm

AL dverná výplň + PS + oceľová platňa + PS + AL

Názov: XPS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm, 36mm, 44mm

Zloženie: AL 2mm – XPS + 1,5 mm
oceľová platňa+ XPS – AL 2mm

Jadro FNázov: Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 0,94 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,78 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,72 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F

 

Tabuľka technických vlastností- AL

Tabulka technických vlastností- AL