HPL + PS + HPL
Názov:
XPS
Používa sa ako štandard ak zákazník neuvedie inak.

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,10 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,80 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,73 W/m2.K-1

Zloženie: HPL - XPS - HPL

HPL dverná výplň + PS + oceľová platňa + PS + HPL

Názov: XPS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm, 36mm, 44mm

Zloženie: HPL – XPS + 1,5 mm
oceľová platňa+ XPS – HPL

Jadro FNázov:
Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 0,90 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,82 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,74 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,68 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F

 

 

Tabuľka technických vlastností- HPL

Tabulka technických vlastností- HPL