Plastová dverná výplň - PSNázov:
XPS

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,04 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,78 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,72 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel - XPS - PVC panel

Plastová dverná výplň - PS + oceľová platňa


Názov: XPS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm, 36mm, 44mm

Zloženie: PVC panel – XPS + 1,5 mm
oceľová platňa+ XPS – PVC panel
Jadro F

Názov: Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 1,00 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,88 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,87 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,79 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F

IzofixNázov: Izofix

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,72 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 1,07 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,95 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,85 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – V100 + XPS + V100 – PVC panel

 

Tabuľka technických vlastností- PVC

Tabulka technických vlastností- PVC