GAVA Tango

Spoločnosť GAVAplast prišla na trh s novým produktov GAVATango. Ide o vchodové dvere s hliníkovou dvernou výplňou. Viacročné pozorovanie a spoznávanie fyzikálnych procesov pôsobiacich na dvernú techniku sa stalo východiskom pre tento nový produkt. Dvere GAVA Tango boli prispôsobené rozličným náročným potrebám, ako napr. skladba dverného jadra a zasklení, výberom funkčných a bezpečnostných prvkov a pod. Dvere sa vyznačujú najmä svojím moderným dizajnom, prostredníctvom ktorého môže vyniknúť krása hliníkových dverí. Dverná výplň je obojstranne nalepené na dvernom krídle. Toto nalepenie nemá len estetický charakter, ale prináša aj posilnenie izolačných vlastností a tuhosti dverného krídla. Pre dizajn je príznačná taktiež jednoduchosť a elegancia.


   HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO PT 1140+ GAVA TANGO 1140   

HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO PT 1140+ GAVA TANGO 1140
 
   HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO RT 1680+ GAVA TANGO 1680   

HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO RT 1680+ GAVA TANGO 1680
 
     

   HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO 1080+ GAVA TANGO PT 1080

HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO 1080+ GAVA TANGO PT 1080
 
   HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO 1150+ GAVA TANGO PT 1150

HLINÍKOVÉ DVERE GAVA TANGO 1150+ GAVA TANGO PT 1150
 Viac informnácií na: www.gavatango.sk


Katalóg GAVATango:

GAVA Tango