GAVAplast získal ocenenie Významný exportér SR 2015

 

Tento titul udelilo našej spoločnosti Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR). NIS SR bolo založené v roku 1998 a jeho poslaním bolo informačne podporovať podnikateľské prostredie predovšetkým v segmente Micro a SME. Účelom NIS SR je hodnotenie dôveryhodnosti rôznych podnikateľských subjektov. Poskytuje nezávislé a objektívne posúdenie subjektu a napomáha v rozhodovaní pri poskytovaní obchodného úveru.
NIS SR taktiež ponúka podklady pre budovanie optimálnych stratégií na súčasnom trhu. Svoje služby sprostredkúva predovšetkým samosprávam, poľnohospodárom a malým a stredným podnikateľom.
V spolupráci so Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou sledujú podniky v rámci ich odvetví, taktiež ich pôsobenie v regióne, analyzujú slovenské podnikateľské prostredie, vplyv podnikov na štátny rozpočet, a pod.

GAVAplast sa stal jedným z 6254 podnikov (celkový počet 678 551), ktoré vstúpili do hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky v segmente MSP. Podiel podnikov spĺňajúcich kritéria hodnotenia bol len 0,92%.

 

Ocenenie Významný exportér SR 2015