Teplý rámik Super Spacer® v základnej cene bez príplatku


K najväčšej tepelnej strate izolačných zasklení dochádza na okrajoch skiel. Dištančné rámiky Super Spacer® znižujú únik tepla na okraji zasklenia o cca -70 % oproti riešeniam s hliníkovými dištančnými rámikmi.


Vzhľadom na fakt, že v dverných výplniach sú používané malé plochy skiel s veľkým množstvom obvodu, je tento detail obzvlášť dôležitý.


Prestup tepla
Prestup tepla pri hliníkovom dištančnom rámiku. Prestup tepla pri dištančnom rámiku Super Spacer®

 

GAVAplast ponúka od 01.03.2016 tento teplý rámik v základnej cene bez príplatku. V ponuke sú dve farby – šedá a čierna. Hliníkový dištančný rámik budeme dodávať iba na požiadanie. Ostatné typy rámikov, ako sú TGI alebo SwisSpacer, budú nahradené rámikom Super Spacer®.

Výhody rámiku Super Spacer®:


•    Až 1500 krát menej teplotne vodivý oproti hliníkovému rámiku.
•    Až o 65% teplejší na okrajoch skla oproti hliníkovému rámiku.
•    Až o 70% nižšia kondenzácia oproti hliníkovému rámiku.
•    Super Spacer® má v izolačnom zasklení iba jeden spoj v porovnaní napr. s rámikom SwisSpacer, ktorý je nutné spájať vo všetkých 4 rohoch a časom hrozí zvýšený únik argónu.
•    Super Spacer® sa spája so sklom s čírou akrylátovou lepiacou vrstvou ktorá je súčasťou rámika a nevteká do medziskleného priestoru- na rozdiel od dodatočne nanášaného čierneho lepiaceho tmelu a jeho možného vtekania do medzisklenného priestoru pri ostatných typoch dištančných rámikov, kde je tento jav bežný.

Hliníkový dištančný rámik