Jednostranne predsadené dverné výplne (eFD) s Jadrom F a dodatkovým kotvením

Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením   Jednostranne predsadená výplň (eFD)
s jadrom F a dodatkovým kotvením

Dizajn exteriér:
- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší
Dizajn interiér:
- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší
Teplotechnika:
-parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré
Bezpečnosť:
-výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla
Určená pre modely výplní bez presklenia.

 

 

Jednostranne predsadené dverné výplne (eFD) s OM systémom

Jednostranne predsadené dverné výplne s OM systémom   Jednostranne predsadená výplň (eFD)
s OM systémom

Dizajn exteriér:
- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší
Dizajn interiér:
- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší
Teplotechnika:
-parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré
Bezpečnosť:
-výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla
Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia:
-multifunkčná
servisná medzivrstva

 

 

Obojstranne predsadené dverné výplne (bFD) s DUO systémom

Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom   Obojstranne predsadená výplň (bFD)
s DUO systémom

Dizajn exteriér:
- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší
Dizajn interiér:
- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší
Teplotechnika:
-parametre sú v rozmedzí od veľmi dobrých po vynikajúce
Bezpečnosť:
-výplň je celoobvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla
Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia:
-multifunkčná servisná medzivrstva

 

 

* Obrázky jadier výplní sú len ilustračné.