Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením


Určené pre hliníkové dverné výplne bez presklenia, t.j. krídlo dverí je nepriehľadné bez presklenia.


Dizajn dverí
s jednostranne predsadenou dvernou výplňou dáva maximálne vyniknúť kráse dverných výplní. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. Prelepenie je uskutočnené z exteriérovej strany. Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom, pričom výplň je obvykle v jednej rovine s rámovým profilom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
bývajú násobne lepšie oproti vloženým výplniam, nakoľko hrúbka dvernej výplne môže byť aj niekoľkonásobne väčšia v porovnaní s obvyklými vloženými dvernými výplňami.
 

Dvere pôsobia masívnejšie.


POROVNANIE Z EXTERIÉRU

GAVA 401                                                                                                                     GAVA 401
predsadená dverná výplň                                                                                      vložená výplň 
 
Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením

Dverné krídlo po obvode
priznané. Pri rovnakom
rozmere dverí, je dizajn
dvernej výplne viditeľne
zmenšený.

 

 

 

 

 

 

Z interiéru sú obe verzie
rovnaké. Dverná výplň je
lemovaná zasklievacimi
lištami. Pokiaľ by ste chceli
rovnaký dizajn aj z exteriéru
(skryté krídlo) tak si pozrite
obojstranne predsadenú
dvernú výplň s DUO
systémom.

 Výhody a nevýhody oproti konkurenčným výrobkom


VÝHODY   NEVÝHODY
     
Cena   Cena predsadenej dvernej výplne je rovnaká
tj. bez navýšenia, ako pohľadovo bežná vložená
výplň s protipriehybovými opatreniami.
  Technika   Pred objednaním je potrebné aby zhotoviteľ
preveril možnosť mechanického ukotvenia na profile 
dverného krídla. Pokiaľ mu zvolený profil krídla
nedovoľuje použiť nami dodávané štandardne
mechanické kotvenie, tak je potrebné aby si
navrhol vlastné riešenie a ukotvil interiérovú
stranu výplne podľa nami odporúčaných pravidiel.
           
Smart
Teplotné rozdiely
  Jadro F znižuje sily, ktorými dverná výplň dokáže
pôsobiť na krídlo dverí pri teplotných rozdieloch.
       
             
Bezpečnosť proti úrazu   Bezpečnosť proti úrazu - štandardné dverné
výplne bývajú iba nalepené na krídlo dverí a
existuje riziko natrhnutia až odtrhnutia lepidla
pôsobením rozdielu teplôt. Dverná výplň je
často krát veľkých rozmerov a jej vypadnutie
by mohlo spôsobiť vážne zranenie. Preto každá
prelepená dverná výplň GAVA s Jadrom F a
dodatkovým kotvením je aj mechanicky ukotvená
po obvode interiérovej strany o interiérovú komoru
krídla.
       
             
Bezpečnosť proti vlámaniu   Bezpečnosť proti vlámaniu - štandardné dverné
výplne bývajú iba nalepené na krídlo dverí a
zlodejovi vzniká možnosť odlepenia dvernej výplne.
Každá dverná výplň GAVA s Jadrom F a dodatkovým
kotvením je aj mechanicky ukotvená po obvode
interiérovej strany o interiérovú komoru krídla.
       
             
Čas   Celkový čas na výrobu je rovnaký ako pri vloženej
hliníkovej výplni.
       
             
Technika   Výrobcovi/zhotoviteľovi dverí v prípade požiadavky
bude dodaná lepiaca sada spolu s návodom, ktorá
je špeciálne navrhnutá na lepenie takýchto systémov 
so zachovaním dilatačných vlastností výplne.
Lepiaca sada ALLMEDIA door system z 12/2014
–spoločný vývoj.
       Podmienka:

Je nutné dodržať dilatačné spojenie exteriérovej platne s profilom krídla použitím takého lepiaceho systému, ktorý zachováva dilatačné vlastnosti výplne (napríklad ALLMEDIA door system z 12/2014 – spoločný vývoj).

 

Leták na stiahnutie: Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením

Niekoľko príkladov:

Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením