Jednostranne predsadené dverné výplne s OM systémom


Pre presklenené hliníkové dverné výplne, t.j. krídlo dverí má v sebe jedno alebo viaceré presklenia.


Dizajn dverí
s jednostranne predsadenou dvernou výplňou dáva maximálne vyniknúť kráse dverných výplní. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. Prelepenie je uskutočnené z exteriérovej strany. Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom, pričom výplň je obvykle v jednej rovine s rámovým profilom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
bývajú násobne lepšie oproti vloženým výplniam, nakoľko hrúbka dvernej výplne môže byť aj niekoľkonásobne väčšia v porovnaní s obvyklými vloženými dvernými výplňami.
 

Dvere pôsobia masívnejšie.


POROVNANIE Z EXTERIÉRU

GAVA 490                                                                                                                     GAVA 490
predsadená dverná výplň                                                                                      vložená výplň 
 
Jednostranne predsadené dverné výplnes OM systémom

Dverné krídlo po obvode
priznané. Pri rovnakom
rozmere dverí, je dizajn
dvernej výplne viditeľne
zmenšený.

 

 

 

 

 

 

Z interiéru sú obe verzie
rovnaké. Dverná výplň je
lemovaná zasklievacimi
lištami. Pokiaľ by ste chceli
rovnaký dizajn aj z exteriéru
(skryté krídlo) tak si pozrite
obojstranne predsadenú
dvernú výplň s DUO
systémom.

 Výhody a nevýhody oproti konkurenčným výrobkom


VÝHODY   NEVÝHODY
     

Smart

Teplotné rozdiely

   Jadro je špeciálne navrhnuté tak aby bolo
nezávislé od exteriérových vplyvov. Sily dvernej
výplne vplývajú na exteriérovú časť profilového
systému v minimálnej miere.
Zasklenie dvernej výplne je navrhnuté tak, aby
mohlo dostatočne dilatovať bez rizika odtrhnutia
lepeného spoja medzi exteriérovou povrchovou
doskou a zasklením.
  Teplotné rozdiely    Vyššia cena oproti vloženým dverným výplniam
(prípadne jednostranne predsadeným
výplniam s Jadrom F a dodatkovým kotvením)
    Čas   Celkový čas dodávky výplne sa predlžuje
o 5 pracovných dní v porovnaní s vloženou
výplňou.
             
Smart
Teplotné rozdiely
   V prípade poškodenia presklenia dvernej výplne
je možnosť výmeny zasklenia. Zákazník nemusí
platiť za nové krídlo a novú dvernú výplň
(približne 70 % z pôvodnej ceny celých dverí).
Spoplatnený bude iba servisný úkon na mieste
osadenia + nové izolačné zasklenie. Sklo je
mechanicky istené a nie je možné ho vytlačiť.
V prípade poškodenia interiérovej časti výplne
je možnosť jej výmeny. Zákazník nemusí platiť
za nové krídlo a novú dvernú výplň (približne
70 % z pôvodnej ceny celých dverí). Spoplatnený
bude iba servisný úkon na mieste osadenia
+ nová povrchová doska.
   
   
             
Bezpečnosť proti úrazu   Bezpečnosť proti úrazu - štandardné dverné
výplne bývajú iba nalepené na krídlo dverí a
existuje riziko natrhnutia až odtrhnutia lepidla
pôsobením rozdielu teplôt. Dverná výplň je
často krát veľkých rozmerov a jej vypadnutie
by mohlo spôsobiť vážne zranenie. Preto každá
prelepená dverná výplň GAVA s OM systémom
je aj mechanicky ukotvená
po obvode interiérovej
strany o interiérovú komoru
krídla.
       
             
Bezpečnosť proti vlámaniu  

Bezpečnosť proti vlámaniu - štandardné dverné
výplne bývajú iba nalepené na krídlo dverí a
zlodejovi vzniká možnosť odlepenia dvernej výplne.
Každá dverná výplň GAVA s OM systémom je aj
mechanicky ukotvená po obvode
interiérovej
strany o interiérovú komoru krídla.

K zvýšenej bezpečnosti prispieva aj oceľová
platňa v jadre dvernej výplne.
Dverná výplň je osadená z exteriérovej strany
hliníkovou platňou hrúbky 3 mm.

       
             
Technika    Výrobca/zhotoviteľ dverí dostane od GAVA
plastu presne navrhnuté riešenie na konkrétny
profilový systém a na konkrétne rozmery.
Eliminuje sa riziko chybného spojenia výplne s
krídlom zo strany výrobcu. Výrobca dostáva
hotový komplet aj s navrhnutými a správne
rozmiestnenými istiacimi bodmi.
Výrobcovi/zhotoviteľovi dverí v prípade požiadavky
bude dodaná lepiaca sada spolu
s návodom, ktorá je špeciálne navrhnutá na
lepenie takýchto systémov so zachovaním
dilatačných vlastností výplne.
Lepiaca sada ALLMEDIA door system
z 12/2014 – spoločný vývoj.
       Podmienka:

Je nutné dodržať dilatačné spojenie exteriérovej platne s profilom krídla použitím takého lepiaceho systému, ktorý zachováva dilatačné vlastnosti výplne (napríklad ALLMEDIA door system z 12/2014 – spoločný vývoj).

 

Leták na stiahnutie: Jednostranne predsadené dverné výplne s OM systémom


Niekoľko príkladov:

 Jednostranne predsadené dverné výplne s OM systémom