Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom


Pre všetky hliníkové dverné výplne.


Dizajn dverí
s obojstranne predsadenou dvernou výplňou dáva maximálne vyniknúť kráse dverných výplní. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. Prelepenie je uskutočnené ako z exteriérovej tak aj z interiérovej strany. Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom, pričom výplň je obvykle v jednej rovine s rámovým profilom.
Tepelnoizolačné vlastnosti sú výrazne lepšie oproti vloženým a aj jednostranne predsadeným dverným výplniam, nakoľko hrúbka dvernej výplne je tak veľká ako hrúbka profilového systému.
Dvere pôsobia masívnejšie.


POROVNANIE Z EXTERIÉRU

GAVA 412                                                                                                                     GAVA 412
predsadená dverná výplň                                                                                      vložená výplň 
 
Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom

Dverné krídlo po obvode
priznané. Pri rovnakom
rozmere dverí, je dizajn
dvernej výplne viditeľne
zmenšený.

 

 

 

 

 

 

Z interiérovej strany
(nezobrazené) je rovnaký rozdiel:
Krídlo dverí je pri použití DUO
systému prekryté aj z interiéru,
kým pri vloženej výplni alebo
jednostranne predsadených
výplniach ostáva z interiéru krídlo
viditeľné.

 Výhody a nevýhody oproti konkurenčným výrobkom


VÝHODY   NEVÝHODY
     

Smart

Teplotné rozdiely

    Exteriérovú časť jadra tvorí Jadro F. Jadro F
znižuje sily, ktorými dverná výplň dokáže pôsobiť
na krídlo dverí.
Stredná časť jadra je mechanicky kotvená
k interiérovej časti profilového systému.
Interiérová časť jadra je nezávislá na priehyby
a je doplnená o servisnú – rozoberateľnú
vrstvu.
Zasklenie dvernej výplne je navrhnuté tak, aby
mohlo dostatočne dilatovať bez rizika odtrhnutia
lepeného spoja medzi exteriérovou
povrchovou doskou a zasklením.
  Teplotné rozdiely    Vyššia cena oproti vloženým a jednostranne
predsadeným dverným výplniam.
    Čas   Celkový čas dodania výplne sa predlžuje
o 5 pracovných dní v porovnaní s vloženou
výplňou.
             
Smart
Teplotné rozdiely
   V prípade poškodenia presklenia dvernej výplne
je možnosť výmeny zasklenia. Zákazník nemusí
platiť za nové krídlo a novú dvernú výplň
(približne 70 % z pôvodnej ceny celých dverí).
Spoplatnený bude iba servisný úkon na mieste
osadenia + nové izolačné zasklenie. Sklo je
mechanicky istené a nie je možné ho vytlačiť.
V prípade poškodenia interiérovej časti výplne
je možnosť jej výmeny. Zákazník nemusí
platiť za nové krídlo a novú dvernú výplň
(približne 70 % z pôvodnej ceny celých dverí).
Spoplatnený bude iba servisný úkon na mieste
osadenia + nová povrchová doska.
   
   
             
Bezpečnosť proti úrazu    Bezpečnosť proti úrazu - štandardné dverné
výplne bývajú iba nalepené na krídlo dverí a
existuje možnosť odtrhnutia lepidla pôsobením
rozdielu teplôt. Dverná výplň je často krát
veľkých rozmerov a jej vypadnutie by mohlo
spôsobiť vážne zranenie. Preto každá dverná
výplň GAVA s DUO systémom je aj mechanicky
ukotvená po obvode interiérovej strany
o interiérovú komoru krídla.
       
             
Bezpečnosť proti vlámaniu   Bezpečnosť proti vlámaniu - štandardné
dverné výplne bývajú iba nalepené na krídlo
dverí a zlodejovi vzniká možnosť odlepenia
dvernej výplne. Každá dverná výplň GAVA
s DUO systémom je aj mechanicky ukotvená
po obvode interiérovej strany o interiérovú komoru
krídla.
K zvýšenej bezpečnosti prispieva aj oceľová
platňa v jadre dvernej výplne.
       
             
Technika    Výrobca/zhotoviteľ dverí dostane od GAVA
plastu presne navrhnuté riešenie na konkrétny
profilový systém a na konkrétne rozmery.
Eliminuje sa riziko chybného spojenia výplne
s krídlom zo strany výrobcu. Výrobca dostáva
hotový komplet aj s navrhnutými a správne
rozmiestnenými istiacimi bodmi.
Výrobcovi/zhotoviteľovi dverí v prípade požiadavky
bude dodaná lepiaca sada spolu
s návodom, ktorá je špeciálne navrhnutá na
lepenie takýchto systémov so zachovaním
dilatačných vlastností výplne.
Lepiaca sada ALLMEDIA door system
z 12/2014 – spoločný vývoj
       Podmienka:

Je nutné dodržať dilatačné spojenie exteriérovej platne s profilom krídla použitím takého lepiaceho systému, ktorý zachováva dilatačné vlastnosti výplne (napríklad ALLMEDIA door system z 12/2014 – spoločný vývoj).

 

Leták na stiahnutie: Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom

 

Niekoľko príkladov:

Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom