Bezpečnostné vrstvené sklo Connex® je vynikajúcim konštrukčným prvkom pre bezpečnostné zasklievanie. Vrstvené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a viacerých vrstiev číreho skla float s jednou či viacerými vrstvami polyvinylbutyralovej fólie (PVB fólia), ktorá môže byť číra alebo nepriehľadná. PVB fólia sa vyznačuje obzvlášť vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. Ak dôjde k rozbitiu skla, črepy sa upnú na fóliu, čím sa zníži alebo úplne vylúči zranenie osôb v dôsledku náhodného alebo zločineckého útoku.

 

Bezpečnostné zasklenie poskytuje:

  • ochranu osôb a predmetov pred poškodením, proti krádežiam, násilným útokom: pri vhodnom zložení je vrstvené sklo schopné klásť odpor násilným a opakovaným nárazom oceľovou guľou, sekerou alebo kladivom. Prekážka je to pasívna, a preto musí byť chápaná iba ako časové zdržanie útočníka.
  • znižuje oslnenie, odráža teplo, absorbuje zvuk, redukuje prestup UV žiarenia
  • vyznačuje sa stálosťou proti oderu, korózii, atmosférickým vplyvom

 

Ponuka bezpečnostných skiel:

- Connex 3.3.1

- Conex 3.3.1 VSG LowE - sklo doplnené o nízko emisné pokovenie

- Connex 3.3.1 s mliečnou fóliou


 

 

Connex 3.3.1   Connex 3.3.1   Stratobel VSG s mliečnou fóliou
Connex 3.3.1   Conex 3.3.1 VSG LowE
  Stratobel VSG s mliečnou fóliou