Pieskovanie skla spočíva v otryskovaní povrchu skla pieskom pod vysokým tlakom. Týmto spracovaním sa abrazívne časti dostanú do povrchu skla, zbavia ho žiarivého vzhľadu a znepriehliadnia ho. Pieskovanie môže byť prevedené na celom povrchu alebo na jeho časti. V prípade čiastočného pieskovania umožňuje technika previesť pieskovanie textu, loga, geometrického vzoru alebo akéhokoľvek iného motívu podľa výberu.

Výhody:

  • striedanie efektov priehľadnosti a priesvitnosti;
  • možnosť zaistiť súkromie v miestnosti pri zachovaní priechodu prirodzeného svetla;
  • prevedenie log, motívov, nákresov podľa výberu;
  • vizualizácia presklených dvier pre bezpečnosť osôb.

 

 

Pieskované sklo
Pieskované sklo

 

 


Zdroj informácií: Saint-Gobain Glass, AGC Glass