Jadrá dverných výplní


Pod pojmom jadro dvernej výplne sú myslené materiály a konštrukcie (vrstvenie a iné súčasti), kt. sa nachádzajú medzi interiérovou a exteriérovou povrchovou doskou dvernej výplne. V zložení jadra nie je myslené izolačné zasklenie (dvojsklo/trojsklo), aj keď sa samozrejme nachádza medzi povrchovými doskami.

Jadro dvernej výplne nie je priamo viditeľná časť, preto sa žiaľ jeho výberu nekladie veľký dôraz. Pritom typ jadra zásadným spôsobom ovplyvňuje charakteristické vlastnosti nielen dvernej výplne ale aj celých dverí.

Prehľad typov jadier, ich vlastností a príslušných parametrov nájdete v tabuľkách:


Tabuľka technických vlastností- PVC

Tabulka technických vlastností- PVC

 

Tabuľka technických vlastností- HPL

Tabulka technických vlastností- HPL


Tabuľka technických vlastností- AL

Tabulka technických vlastností- AL