Návod na „zasklenie“ vloženej dvernej výplne do krídla

 

                                                                                          VLOŽENÉ DVERNÉ VÝPLNE


Jadro F

ostatné jadrá

Správne predpínanie
dverného krídla
Nesprávne predpínanie
dverného krídla

  Správne predpínanie
dverného krídla
Nesprávne predpínanie
dverného krídla
Správne predpínanie dverného krídla Nesprávne predpínanie dverného krídla   Správne predpínanie dverného krídla Nesprávne predpínanie dverného krídla


Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne do
krídla.

Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne
iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.                           


Pravidlá pre osadenie vloženej dvernej výplne do krídla.

Čierne obdĺžniky symbolizujú nosné podložky, žiadne iné podložky nie sú dovolené ani počtom ani polohou.


Pravidlá pre polohu podložiek  od rohov 50-100 mm.

Pravidlá pre polohu podložiek  od rohov 50-100 mm.
Dilatačné podložkovanie dvernej výplne Dilatačné podložkovanie dvernej výplne v krídle bez podloženia exteriérovej platne.   Bežné podložkovanie dvernej výplne Bežné podložkovanie dvernej výplne v krídle v celej hrúbke.